PORADENSTVÍ

HR STRATEGIE

V ideáním případě zde to vše začíná. Mít jasnou vizi a plán, kam chce jít, a jak se tam dostanete je velmi důležité a přínosné. HR strategie není žádná věda, může a měla by být jednoduchá a srozumitelná, ale hlavně Vám pomůže vidět věci v souvislostech.

 • HR Audit

 • Ohodnocení schopností a dovedností  

 • Analýza trndů na trhu práce

 • SWOT analýza

 

ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

Lidé se přirozeně brání změnám bez ohledu na okolnosti a úmysl.  Plánování a komunace jsou klíčové pro úspěch.

 • Růst společnosti

 • Propouštění a uzavíraní společnosti

 • Restrukturalizace

 • Spojení či akvizice 

 • Audit dovedností stávajících zaměstnanců

 • Palánování a obsah komunikace

ORGANIZAČNÍ KULTURA

Oranizační kultura je v každé společnosti unikántí - je to to, proč si Vás Vaši zaměstanci vybrali a proč jsou motivovaní pro Vás pracovat.   

 • Hodnoty společnosti

 • Vize a mise 

 • Angažovanost zaměstnanců

 • Internnía a externí komunikace

 • Diversita a inkluze

NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ

Pokud potřebujete nabrat nové zaměstnance nebo chcete vybrat ze stávajících zaměstnanců, je dobré to udělat pořádně...

 

 • Kompetenční pohovory

 • Assessment a Development centra

 • Případové studie​

 • Adaptační proces nových zaměstnanců

ODMĚŇOVÁNÍ a BENEFITY

Zřídkakdy bývá někdo spokojen se svou mzdou a balíčkem benefitů. Máte definovanou strategii odměňování? Jak platíte oproti konkrenci? A odrážejí vaše benefoty poslední trendy a požadavky zaměstnanců?

 

 • Definice strategie odměňování

 • Revize mezd a benefitů

 • Nastavení bonusové struktury

 • Ohodnocení pracovních pozic

 

ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

Vzdělávání a osobní rozvoj jsou nejvyšší motivací pro většinu zaměstnanců. Zaměřujete se na rozvoj svých stávajících zaměstnanců nebo nabíráte nové talenty zvenčí? 

 

 • Sledování a rozvoj talentu

 • Následovnictví

 • Leadership programy

 • Koučink a mentorování

 • Tréninky

HODNOCENÍ VÝKONU

Bohužel je hodnocení výkonu špatně používáno a proto bývá pro zaměstnance demotivační a to i přesto, že nastavení cílů, jejich komunikace a pravidelná zpětná vazba, jsou zaměstnanci vyžadovány a jsou zcela klíčové pro dosažení cílů společnosti. 

 • Nastavení systému hodnocení výkonu a zpětné vazby

 • Propojení odměňování a výkonu jednotlivce a společnosti

 • Nastavení motivačních systémů nad rámec odměňování

EFEKTIVITA ORGANIZACE

Jasné definování zodpovědností jednotlivce a procesů komunikace a spolupráce mezi jednotlivci a odděleními minimalizuje nedorozumění a neefektivitu. Kouzlo je v jednoduchsti a transparentnosti... 

 

 • Nastavení efektivní organizační struktury

 • Definice rolí a odpovědností

 • Jasné popisy práce

 • Nastavení systému spolupráce 

 (+420) 731 691 576